– Patron

KAZIMIERZ PUŁASKI – BOHATER DWÓCH NARODÓW

Kazimierz Pułaski

Kazimierz Pułaski jest uważany za bohatera narodowego dwóch państw: Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powodem tego jest udział w walkach o niepodległość obu narodów.
Urodził się 4 marca 1747r. w Winiarach pod Warką. Był jednym z siedmiu dzieci w rodzinie Józefa Pułaskiego. W 1763r. zdobył pierwsze żołnierskie doświadczenia podczas półrocznego pobytu w obozie wojskowym króla Karola.
29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu została związana Konfederacja Barska, zbrojny związek szlachty polskiej
w obronie swobód obywatelskich, niepodległościowych kraju
i wiary katolickiej. Właśnie wówczas zabłysnął talent i nie wygasająca ani na chwilę inicjatywa Kazimierza Pułaskiego, najzdolniejszego z konfederackich partyzantów. Został marszałkiem skonfederowanej ziemi łomżyńskiej. Wkrótce w walce pod Orzechowem zginął jego brat – Franciszek. W czasie kolejnej bitwy Kazimierz został ciężko ranny w rękę, co skłoniło go do rozstania się na jakiś czas z polem bitwy.
Gdy Pułaski powrócił na pole bitwy dzielnie bronił klasztor jasnogórski przed wojskami rosyjskimi.
autor: Józef Chełmoński, “Kazimierz Pułaski pod Częstochowa”, 1875
Był też jednym ze spiskowców przeciwko zależnemu od Rosji królowi – Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Za próbę królobójstwa został zaocznie skazany na śmierć oraz skonfiskowano mu majątek, co zmusiło go do wyjazdu z Polski.
Równocześnie ze stratami o uchylenie wyroku w kraju, Pułaski zaczął starania o wyjazd do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w toczących się walkach o wyzwolenie tego kraju spod kolonialnej władzy Anglików. W 1777 roku popłynął statkiem ,, Massachusetts’’ z Nantes do Ameryki. Po długim rejsie do portu Marblenead (koło Bostonu). Na początku sierpnia po krótkim pobycie w Bostonie zameldował się w kwaterze naczelnego wodza wojsk amerykańskich Jerzego Waszyngtona w Pensylwanii. Skierował do Kongresu prośbę o przyjęcie go do służby wojskowej. Została ona pozytywnie rozpatrzona i 11 września Pułaski wziął udział w pierwszej swej bitwie na ziemi amerykańskiej nad rzeką Brandywine. To właśnie dowodzona przez niego nieliczna kawaleria zapobiegała porażce z Anglikami. 4 dni później otrzymał nominację na generała brygady. Odwaga i śmiałość w podejmowaniu decyzji zyskały mu szacunek i uznanie ze strony przełożonych. Wszystkie wysiłki Pułaskiego szły w kierunku przekonania Kongresu o konieczności wzmocnienia kawalerii. Jednocześnie z właściwym sobie zapałem szkolił podległe wojsko. Zabiegał o lepsze ekwipunki i wyżywienie.
Niedługo potem dostał zezwolenie na utworzenie legionu. Pomimo usilnych starań Pułaskiego, Kongres nie podwyższył dotacji dla legionu.
18 maja legion Pułaskiego otrzymał swój sztandar, który został poświęcony na uroczystym nabożeństwie w osadzie Bethelhm pod Baltimore. Na czele legionu toczył bitwy pod Egg Harbor w stanie New Jersey i w Południowej Karolinie broniąc miasta Charleston.
9 października w szturmie pod Savannah został śmiertelnie ranny.
autor: Stanisław Kaczor Batowski, “Śmierć Kazimierza Pułaskiego w Savannah”, po 1932
Przeniesiono go na statek, by drogą morską przewieźć go do Charlestonu. Dwa dni trwały jego zmagania się ze śmiercią. Zmarł 11 października w roku 1797 z dala od brzegów na pokładzie statku. Nie mogąc z powodu panujących upałów odwieźć zwłok bohatera do Charlestonu – oddano je morzu.
21 października tego samego roku odbył się symboliczny pogrzeb bohatera. Obyczajem rycerskim w pogrzebowym kondukcie prowadzono wiernego towarzysza – karego konia, który do końca, jeszcze w czasie bitwy pod Savannah, służył generałowi.
Wkrótce po śmierci imię Pułaskiego otoczyła sława. Jego popiersie znalazło się
w waszyngtońskim panteonie bohaterów narodowych, a pierwszy pomnik ku jego czci wzniesiono w Savannah. Pułaski całe swoje życie podporządkował miłości do kraju
i przywiązaniu do wolności. Gorący patriotyzm, wsparty niezwykłymi żołnierskimi cnotami, daje Pułaskiemu miejsce wśród najpiękniejszych postaci, bojowników o wolność i niepodległość Polski.
Kazimierz Pułaski uważany jest za bohatera ,, dwóch kontynentów ‘’, często nazywany
,, rycerzem wolności’’. Połączył swoją miłością nie tylko dwa tak odległe miejsca na ziemi. Bez względu na różnice kultur narodów polskiego i amerykańskiego ,,dotarł’’ do najcenniejszych wartości człowieka w walce o niepodległość. ,, Ojciec kawalerii amerykańskiej’’, jak nazywano Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych, to wielka postać na panteonie historii narodów Polski
i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
11 października każdego roku , cała Ameryka obchodzi Dzień Pamięci Generała Pułaskiego. W pierwszą niedzielę października odbywa się największa w USA parada Pułaskiego (Pulaski Parade) na 5 alei w Nowym Jorku. Jego imieniem nazwane są liczne instytucje, fundacje, place, ma wiele pomników, tablic, a w amerykańskiej historii swoje piękne miejsce – po wieczne czasy. Szkoda tylko, że w Polsce jest zdecydowanie mniej znany i ceniony.

Back to top