– Stałe

KAZIMIERZ PUŁASKI – BOHATER DWÓCH NARODÓW

Kazimierz Pułaski jest uważany za bohatera narodowego dwóch państw: Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powodem tego jest udział w walkach o niepodległość obu narodów.Urodził się 4 marca 1747r. w Winiarach pod Warką. Był jednym z siedmiu dzieci w rodzinie Józefa Pułaskiego. W 1763r. zdobył pierwsze żołnierskie doświadczenia podczas półrocznego pobytu …

Back to top