– Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor

Alina Wolska

Wicedyrektor

Ostrowski Paweł

Pedagog

Sęczkowska Bożena

Nauczyciele uczący

Baran Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Łukasiewicz Marta – edukacja wczesnoszkolna

Malinowska Marlena – edukacja wczesnoszkolna

Stokłosa Ewa – edukacja wczesnoszkolna

Szyszka Renata -edukacja wczesnoszkolna

Złamaniec Beata – edukacja wczesnoszkolna

Pelc Karolina – biblioteka

Darowska Magdalena – religia

Brzostowska-Pieszczek Aneta – matematyka, fizyka

Grabowska Agnieszka – informatyka, zajęcia techniczne

Janusz Dorota – język polski

Szara Agnieszka – język polski

Książek Wioletta – język polski

Mścisz Agnieszka – język angielski

Rajchel Barbara – język angielski

Barłowska Agnieszka – język niemiecki

Michalska Bernadeta – język hiszpański

Miechowicz Anna – historia, wiedza o społeczeństwie

Adamski Dawid- geografia

Śliwińska Beata – chemia

Krechel-Kocój Agata – muzyka, plastyka

Baran Ryszard – wychowanie fizyczne

Ostrowska Adriana – wychowanie fizyczne

Wałach Wacław – edukacja dla bezpieczeństwa

Lampart Patrycja – wychowawca świetlicy

Puchała Wioletta – wychowawca świetlicy

Widlarz Agata – logopeda

Back to top