– Kadra pedagogiczna

Dyrektor

Alina Wolska

Pedagog

Sęczkowska Bożena

Nauczyciele uczący

Baran Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Brzostowska-Pieszczek Aneta – matematyka, fizyka

Darowska Magdalena – religia

Grabowska Agnieszka – informatyka, zajęcia techniczne

Janusz Dorota – język polski

Kordas Sylwia – biologia

Krechel-Kocój Agata – muzyka

Leja Anna – język niemiecki, plastyka

Łukasiewicz Marta – edukacja wczesnoszkolna

Malinowska Marlena – edukacja wczesnoszkolna

Miąsik Agnieszka – wychowanie fizyczne

Michalska Bernadeta – język hiszpański

Miechowicz Anna – historia, wiedza o społeczeństwie

Ostrowska Adriana – …

Back to top