– Rada Rodziców

Skład prezydium RR

Przewodnicząca Agnieszka Bijak

Z-pca przewod. Damian Pasierb 

Sekretarz Magdalena Kozyra-Cybulska 

Skarbnik Agnieszka Poręba

Obsługa konta i rachunkowość: Radoslaw Kud 

Komisja rewizyjna: Agnieszka Nowak, Beata Bielańska

Wysokość składki na Fundusz RR w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 40zł na każde dziecko (drugie i trzecie itd. też tyle samo). Płatne przelewem do końca października na konto RR.

Wpłaty na Fundusz kierujemy na: …

Back to top