Zajęcia pozalekcyjne

 

W klasie 1

- język angielski,

- gimnastyka korekcyjna,

- chór,

- taniec towarzyski.

W klasie 4

- chór,

- język angielski,

- język niemiecki,

- „Kreatywny recykling” – zajęcia z techniki,

- „Matematyka łatwa i ciekawa” – zajęcia z matematyki,

- gimnastyka korekcyjna.

W klasie 7 i oddziałach gimnazjalnych

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- koła zainteresowań,

- chór,

- zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach.

 

dobry start

Copyright © 2014. All Rights Reserved.