– Zwrot książek i podręczników

Najpóźniej do 6.06.2023 r. należy dokonać zwrotu wszystkich wypożyczonych lektur i innych książek.

Do 13.06.2023 uczniowie klas 1–8 będą oddawać wszystkie podręczniki. Jest to OSTATECZNY TEMIN.

Każda klasa będzie miała wyznaczoną godzinę, podczas której uczniowie będą proszeni do przyjścia z kompletem podręczników.
– W przypadku przewidywanej nieobecności ucznia w dniu oddawania przez klasę podręczników, prosimy o wcześniejsze ich dostarczenie do biblioteki.
– W przypadku zagubienia wypożyczonych książek (w tym podręczników) należy pilnie zgłosić ten problem nauczycielowi bibliotekarzowi! Można wysłać wiadomość na dziennik lub przyjść osobiście.
– Przypominamy, że oddawane do biblioteki podręczniki oraz książki powinny być w stanie nadającym się do powtórnego udostępnienia.
– Jeśli podręczniki lub książki zostały poplamione, zalane, pomięte, są niekompletne czy porysowane, należy zgłosić to do nauczyciela bibliotekarza. Proszę nie czekać do dnia zwrotu podręczników, tylko od razu zgłosić ten problem.
– Proszę o przejrzenie stanu podręczników do końca maja i ewentualne wykonanie lekkich napraw.

Back to top