– Szkolny Klub Sportowy

Nasza szkoła po raz kolejny dostała się do programu Ministerstwa  Sportu i Turystyki pt. „Szkolny Klub Sportowy”Główne zadanie programu polega na  umożliwieniu podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w danej szkole, w szczególności wśród dzieci i młodzieży  o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną  w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym.  Zajęcia SKS są otwarte dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zarówno chłopców jak i dziewcząt. 

Zajęcia te w szczególności mają na celu: 

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. 
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 
  • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez naukę i zabawę. 
  • Doskonalenie techniki oraz taktyki gry w  piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, piłkę koszykową i tenisa stołowego. 
  • Przygotowanie do zawodów szklonych, międzyszkolnych, ogólnopolskich.

Uczniowie poznają zasady fair play jakie obowiązują w sporcie oraz przepisy gry w wyżej wymienionych dyscyplinach. W trakcie zajęć SKS-u organizowane są różnorodne testy sprawnościowe. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia.  Zajęcia organizowane są ; 

Poniedziałek 14.30 – 15.30 

Wtorek  11.30 – 12.30 

Nauczycielem prowadzącym zajęcia jest mgr Adriana Ostrowska, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole.

Back to top