– Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września – zaczynamy!
Godzina 8:30 – spotkanie uczniów i rodziców klas 1 z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej; pasowanie pierwszaków na ucznia.
Po uroczystości pasowania spotkanie wychowawców z dziećmi w salach:
klasa 1a – sala 14 parter,
klasa 1b – sala 18 parter.
Godzina 9:30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 2 – 8- spotkania z wychowawcami w salach.
klasa 2a – sala 15
klasa 2b – sala 16
klasa 3a – sala 17
klasa 3b – sala 24
klasa 4a – sala 34,
klasa 4b – sala 28,
klasa 5a – sala 36,
klasa 5b – sala 31,
klasa 6a – sala 32,
klasa 8a – sala 26.
WAŻNE! (dotyczy wszystkich rodziców).
W zakładce “Dla rodzica” umieszczono ważne dokumenty do wydrukowania, które należy dostarczyć wychowawcom do 02.09.2022r.

  • wniosek o przyjęcie do świetlicy – mała zakładka “Świetlica”,
  • karta zgłoszenia na obiady – mała zakładka “Obiady”,
  • oświadczenie o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii – klasy 1 i nowi uczniowie w klasach 2 – 8 – mała zakładka Religia.

Uwaga! O godzinie 7:30 odbędzie się msza w kościele Chrystusa Króla; dzieci uczestniczą pod opieka rodziców.

Back to top