– Projekt katechetyczny

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Katechetycznego „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem” – edycja III. Celem projektu jest kształtowanie empatii i szacunku wobec innych czy kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią. Z 20 zaproponowanych tematów, zostało wybranych 10, które będą realizowane od października do maja. 

Back to top