– Lekcja z makietą

Ostatnia w tym roku szkolnym lekcja historii w klasie 6a miała niecodzienną oprawę dydaktyczną, mianowicie towarzyszyła jej makieta bitwy pod Raszynem.

Uczniowie mogli prześledzić przebieg słynnej bitwy z okresu Księstwa Warszawskiego, śledząc jej przebieg w oparciu o dane zebrane z obserwacji makiety i komentarza nauczyciela. Zainteresowanie wzbudził obszar, na którym część bitwy przebiegała ( grobla raszyńska), uzbrojenie stron konfliktu – czyli wojsk polskich i austriackich, ale największe emocje dotyczyły sposobu odtworzenia realiów wojennych, np. ręcznie malowanych figurek żołnierzy, ich uzbrojenia,artylerii, a nawet elementów krajobrazu ( drzewa, wody jeziora). Warto dodać , że makietę zawdzięczamy artyście z firmy Mikro Perspektywa, który podarował ją naszej szkole. Przy okazji okazało się, że jedna z uczennic klasy 6a również zajmuje się … modelarstwem historycznym z okresu II wojny światowej! Tak więc w przyszłym roku szkolnym pochwali się niezwykłym hobby! 

Back to top