– Lekcja wych-fiz. na lodowisku

Dnia 14 lutego 2024 r. uczniowie klasy 6A i 4A w ramach lekcji wychowania fizycznego aktywnie ćwiczyli na lodowisku krytym przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie.

Główna ideą zajęć było zachęcanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienia atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego.

Celem zajęć na lodowisku, oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych , tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nich świadomie i dobrowolnie

Z takiej formy aktywności korzystają uczniowie naszej szkoły. Jedni dopiero stawiają pierwsze kroki na lodzie, inni doskonalą technikę jazdy na łyżwach, a co najważniejsze robią to z wielką chęcią i zaangażowaniem.

Zajęcia na lodzie są nie tylko urozmaiceniem tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego, ale także sprawia dzieciakom dużo radości. Wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor i mamy nadzieję, że dla wielu to będzie początek dłuższej przygody z łyżwami.

Opiekunowie :pani Adriana Ostrowska, pani Adriana Ludwik

Back to top