– KRAV MAGA QL

Nasza szkoła znalazła się w gronie 50 placówek w Polsce i otrzymała dofinansowanie na organizację BEZPŁATNYCH zajęć KRAV MAGA QL organizowanych przez Fundację Lotto pt. „Kumulacja Aktywności” dla uczniów SP31 w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023.  

Gdzie: Zajęcia odbywać się będą na dużej Sali gimnastycznej SP31 w Rzeszowie  
Kiedy: wtorki 14:30 – 16:00 | czwartki 14:30 – 16:00  
Kto prowadzi: Mistrz sportu Andrzej Płaza oraz trenerzy z Podkarpackiej Szkoły Krav Maga 
Dla kogo: pierwszeństwo przyjęć mają dzieci w wieku 11-15lat.
W zależności od ilości chętnych i pojemności sali jeszcze we wrześniu odbędzie się nabór uzupełniający dla uczniów klasy 4A i 4B z SP31 w Rzeszowie. 
JUTRO (tj. wtorek 06.09.2022r.) odbędą się pierwsze zajęcia. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 SP31 w Rzeszowie. 
UWAGA: dzieci klasy 4A i 4B również jutro przychodzą.  
Fundacja Lotto pokrywa koszt ubezpieczenia NNW dla uczestników zajęć i już jutro musimy znać ilość zainteresowanych osób. Będą to zajęcia organizacyjne, podane zostaną różne informacje i warto, aby wszystkie dzieci je usłyszały.  

WAŻNE: każde dziecko chcące wziąć udział w jutrzejszych zajęciach MUSI mieć już ze sobą OŚWIADCZENIE podpisane przez rodzica (załączam do wiadomości). 

Wzor-zgody-na-udzial-w-zajeciach-przetwarzanie-danych-osobowych-i-wykorzystanie-wizerunku-dzieckaPobierz

 

Co to jest Krav Maga QL – to nowatorski program ogólnorozwojowych zajęć sportowych, w trakcie których wspierany jest rozwój psychofizyczny dzieci, niezależnie od ich predyspozycji fizycznych oraz umiejętności sportowych. To przygoda dla ducha i ciała. Zajęcia Krav Maga QL są atrakcyjne dla młodzieży, bo jest to coś zupełnie nowego i nie kojarzy się ze sportem sensum stricto. Oparte są o metodę programowego usprawniania, uczestnicy pod okiem utytułowanych trenerów ćwiczą nie tylko swoje mięśnie, ale i charakter oraz głowę. W Krav Maga QL początkowe zdolności psychofizyczne oraz umiejętności ruchowe nie mają najmniejszego znaczenia. Każdy wyniesie z nich coś dla siebie niezależnie od płci i wieku. W Krav Maga QL to połączenie wielu dyscyplin sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Program kształtujący kręgosłup moralny na równi z prawidłową postawą. W trakcie zajęć dziecko nie tylko wzmacnia mięśnie, ale i samoocenę oraz poczucie własnej wartości. Nabiera sprawczości, zaczyna być aktywne, odkrywa nowe ścieżki. Na treningach gramy fair-play, jest współpraca, panuje atmosfera szacunku, ustalane i egzekwowane są zasady poszanowania drugiego człowieka, nielekceważenia jego możliwości, co pozytywnie wpływa na kształtowanie charakteru i postaw prospołecznych uczestników. W trakcie treningu Krav Maga QL dzieci uczone są pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz tego, że kontakt fizyczny jest ostatecznością. Można go użyć dopiero wtedy, gdy wyczerpane zostały wszelkie inne formy działania. Dzięki różnym symulacjom poznają, jakie czynności należy i można podjąć, aby do kontaktu fizycznego nie doszło. Począwszy od stosowania zasady „unikaj sytuacji i miejsc niebezpiecznych”, po znalezienie drogi ewakuacji, czy stosowanie zdecydowanych komend w stosunku do osób zagrażających bezpieczeństwu. 

Back to top