– Herbatka dla Babci i Dziadka

Szkolne Koło Wolontariatu działające w SP 31 zorganizowoło akcję „Herbatka dla Babci i Dziadka”, której celem była integracja międzypokoleniowa, docenienie roli seniorów w społeczeństwie oraz kształtowanie u dzieci postaw szacunku wobec osób starszych. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało się zebrać 117 opakowań herbat. Herbatki zostały przekazane Seniorom z Dziennego Domu Pomocy przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Dziękujemy za Państwa otwarte serca, wrażliwość i bezinteresowność.

Back to top