– Harmonogram wywiadówek

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

tydzieńTematyka
07.09. do 18.09.  2020r. on-lineSpotkania z rodzicami: – organizacja roku szkolnego 2020/2021, – wybór klasowej Rady Rodziców – Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie epidemii, – bieżące sprawy szkolne i klasowe
16.11. do 20.11. 2020r.Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
01.02. do 05.02. 2021r.  Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
26.04. do 30.04. 2021r.Zebrania ogólnoklasowe z rodzicami. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
24.05. do 28.05. 2021r.  Zebrania ogólnoklasowe (konsultacje). Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – jak uzyskać wyższą niż przewidywana ocena z przedmiotów i zachowania.

Uaktualniony

Ze względu na sytuację epidemiologiczną terminy zebrań ustalono w rozkładzie tygodniowym, z zastrzeżeniem prawa do organizacji wszystkich zebrań online.

Back to top