– Harmonogram wywiadówek

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

TydzieńTematyka
06.09.2022r.Zebrania ogólnoklasowe.
16.11.2022r.Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
01.02.2023r.Zebrania ogólnoklasowe z rodzicami. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
19.04.2023r.Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu, sprawy bieżące.
19.05.2023r.Zebrania ogólnoklasowe (konsultacje). Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – jak uzyskać wyższą niż przewidywana ocena z przedmiotów i zachowania.
Back to top