– Harmonogram wywiadówek

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

TydzieńTematyka
15.11. do 19.11. 2021r.Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
07.02. do 10.02. 2022r.  Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
25.04. do 29.04. 2022r.Zebrania ogólnoklasowe z rodzicami. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
23.05. do 20.05. 2022r.  Zebrania ogólnoklasowe (konsultacje). Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – jak uzyskać wyższą niż przewidywana ocena z przedmiotów i zachowania.

Uaktualniony

Ze względu na sytuację epidemiologiczną terminy zebrań ustalono w rozkładzie tygodniowym, z zastrzeżeniem prawa do organizacji wszystkich zebrań online.

Back to top