– Harmonogram wywiadówek

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

TydzieńTematyka
Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
 Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
Zebrania ogólnoklasowe z rodzicami. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
Zebrania ogólnoklasowe (konsultacje). Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – jak uzyskać wyższą niż przewidywana ocena z przedmiotów i zachowania.
Back to top