– 29. Akcja Sprzątania Świata

W piątek 16 września nasza szkoła wzięła udział w 29. Akcji Sprzątanie Świata – Polska, organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” pod hasłem: Wszystkie śmieci są nasze!

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. 

Tego dnia uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami wyruszyli na tereny osiedla Pułaskiego w celu sprzątania. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.  Serdecznie dziękujemy uczestnikom, którzy wykazali chęć, by zadbać o otaczające nas środowisko. 

Back to top