– Wyniki szkolnego etapu konkursu „Zarazić Matematyką”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno – Plastycznego „Zarazić Matematyką” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku – Białej. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Celem tego konkursu jest popularyzacja matematyki i pokazywanie jej obecności w otaczającym nas świecie, propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i przebiega w dwóch etapach (szkolny oraz finał ogólnopolski). Obejmuje przedmioty: matematykę i plastykę/sztukę.
W dniu 9 kwietnia 2021 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny tego konkursu. Komisja szkolna w składzie: Alina Wolska (dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki) oraz Agata Krechel – Kocój (nauczyciel plastyki, muzyki) wyłoniła najlepsze prace.
I miejsce – Patrycja P.
II miejsce – Aleksandra K.
III miejsce – Milena B.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Back to top