– Wyniki szkolnego etapu konkursu „LAPBOOK MATEMATYCZNY”

Konkurs polegał na wykonaniu lapbooka matematycznego zgodnie z wybranym tematem. Celem tego konkursu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, wskazywanie uczniom innych niż tradycyjne metody nauki i porządkowania wiadomości, popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie twórczej wyobraźni, zdolności plastycznych i manualnych uczniów, zachęcanie do zdrowej rywalizacji i prezentowania własnej wiedzy w sposób oryginalny.

 

Konkurs jest dwuetapowy, ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Rzeszowa.

Osoby, które zgłosiły się do pierwszego etapu:

Dawid Stróż kl. 4b

Laura Głasek kl. 5b

Julia Cybulska kl. 5b

Kornelia Woś kl. 5a

Amelia winiarska kl. 6b

Mikołaj Ziobro kl. 7a

Aleksandra Wojnar kl. 7a

Przedstawiamy wyniki I etapu szkolnego. Komisja spośród wszystkich prac przygotowanych przez uczniów wybrała trzy:

Laura Głasek kl.5b

Julia Cybulska kl. 5b

Mikołaj Ziobro kl. 7

Back to top