– W Teatrze Maska

W dniu 21 września uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawcami udali się do teatru “Maska” na spektakl pt. “Biruta i tajemnica rzeki”. Celem wyjścia było umożliwienie uczniom kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo oraz uwrażliwienie na piękno żywego słowa. Dzieci, wędrując wraz z Birutą, miały okazję dowiedzieć się o wartościach, na jakich powinna opierać się wspólnota oraz o wpływie człowieka na świat natury. Z ogromnym zaangażowaniem i do samego końca odkrywały tajemnicę Rzeki.

Back to top