– Sala edukacyjna “Ognik”

W miesiącu październiku wszyscy uczniowie klas I- III udali się na wycieczkę do oddanej przed niespełna rokiem Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr3 w Rzeszowie. Zaraz po przyjeździe uczniowie ubrali stroje strażackie, a na głowy założyli piękne, lśniące, czerwone hełmy. W sali edukacyjna “OGNIK” zostały przeprowadzone praktyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Prowadzący zajęcia wyjaśnił dzieciom jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla, jak dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.  Zaprezentowano poprawny sposób wzywania służb ratowniczych, a także udzielania pierwszej pomocy. Odbył się pokaz sztucznego oddychania i masażu serca. Dzieci obejrzały defibrylator i poznały zasady jego działania. Zwiedziliśmy także pokoje strażaków, świetlicę, jadalnię, salę ćwiczeń oraz garaż pełen różnorodnych pojazdów i sprzętu. Wycieczka była wspaniała i bardzo ciekawa, a zainteresowanie dziewczynek zagadnieniem świadczy, że nie tylko ,,każdy chłopiec o tym marzy, by w pożarnej służyć straży”.

Back to top