– Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Mediacja ma Moc”

 Uczennice z naszej szkoły: Gabriela K. kl. 8a oraz Patrycja P. kl. 8a uczestniczyły w konkursie plastycznym na plakat promujący mediacje jako jedną z form rozwiązywania konfliktów.
Organizatorami konkursu są: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji oraz popularyzowanie wiedzy na temat mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.
Patrycja P. uzyskała w tym konkursie wyróżnienie. Gratulujemy!

Back to top