– Rowerowa pielgrzymka – śladami Jana Pawła II 

12 października grupa 15-stu uczniów ze Szkolnego Koła Rowerowego „Ventyl” odbyło pielgrzymkę śladami Jana Pawła II. Jak się okazało, w naszym mieście jest wiele miejsc związanych z naszym sławnym Rodakiem. Zaczęliśmy od kościoła oo. Bernardynów, gdzie odebraliśmy karty pielgrzyma. Następnie jeździliśmy po Rzeszowie i poznawaliśmy historię miejsc i osób związanych z Janem Pawłem II. W każdym miejscu oprócz zdobywania wiedzy, musieliśmy się wykazać znajomością postaci Karola Wojtyły (były zagadki do rozwiązania). Pielgrzymkę zakończyliśmy w kurii rzeszowskiej – tam złożyliśmy karty i wróciliśmy do szkoły. 

Back to top