– REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRZYJAZNE CIEPŁO DLA RZESZOWA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„PRZYJAZNE CIEPŁO DLA RZESZOWA 

 

§ 1. Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest:  

 • zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką związaną z efektywną produkcją, dostarczaniem i wykorzystaniem energii cieplnej w mieście; 
 • skierowanie uwagi uczniów na środowiskowe i ekonomiczne walory ciepła dostarczanego do domów i szkoły, prawidłową dla środowiska naturalnego produkcję i wykorzystanie energii cieplnej oraz skutki uzyskiwania energii w sposób nieefektywny ekologicznie; 
 • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. 
 

§ 2. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 31 w Rzeszowie. 

2. Koordynatorem prowadzącym organizacyjną obsługę konkursu jest: 

Ewa Stokłosa 

§ 3. Tematyka prac 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych

 • Uczniowie klas 1-3; 
 • Uczniowie klas 4-8  

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby  

plakatowe, wycinanki, wyklejanki, collage itd.). 

3. Prace powinny być wykonane na sztywnym papierze, format minimum A4 (210×297 mm). 

4. Tematyka prac powinna odpowiadać na hasło „Przyjazne ciepło dla Rzeszowa” – może przedstawiać skojarzenia z ciepłem systemowym, ciepłem produkowanym ekologicznie, odnawialnymi  źródłami energii, ogrzewaniem budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, ciepłym domem i ochroną środowiska przed degradacją wynikającą z nieprawidłowej produkcji energii cieplej i jej nieprawidłowego wykorzystania.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 • Dostarczenie wykonanej pracy do koordynatora konkursu lub do nauczyciela świetlicy do dnia 23.09.2022r. 

§ 4. Ocena prac konkursowych 

1. Oceny prac dokona powołane przez organizatora konkursu jury. 

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

 1. trafność doboru tematu pracy,  

 1. jakość wykonania,  

 1. oryginalność,  

 1. stopień trudności wykonania. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 09.10.2022 

 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplom i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy 

 

Back to top