– Nasza szkoła ponownie w ERASMUS +

Projekt MoMa „Mobilne muzeum za granicą” ma na celu stworzenie „muzeum walizek”, w których znajdą się materiały w formie eksponatów, wywiadów, nagrań audio i video, zdjęć i tekstów. Tematem przewodnim są „Perspektywy dla Europy- europejskie perspektywy”. Uczniowie będą koncentrować się na ważnych kwestiach zmieniającego się życia w Europie. Podczas dwuletniej

pracy nad projektem odbędą się spotkania międzynarodowe w poszczególnych krajach partnerskich, w Niemczech, Portugalii, Włoszech, Rumunii i na Łotwie. Tematami tych wizyt będą: zmieniające się życie w naszych miastach i miejscach pracy na przestrzeni wieków, różnorodność kulturowa poszczególnych regionów, współczesne metody nauczania i uczenia się w poszczególnych krajach w erze cyfrowej, nasze rodziny w obiektywie oraz zachowanie dziedzictwa przyrodniczego regionu. Projekt MoMa łączy kompetencje cyfrowe i tradycyjne oraz wspiera wszechstronne i zintegrowanie uczenie się wszystkimi zmysłami. Produktem końcowym projektu będą muzea stworzone w walizce opracowane również w formie cyfrowej tak aby były dostępne online dla szerokiego odbiorcy. Ważnym aspektem projektu będzie współpraca uczniów z sześciu krajów europejskich na platformie edukacyjnej etwinning i poprzez media społecznościowe oraz w grupach międzynarodowych podczas pięciu wizyt treningowych. Wizyty te pozwolą uczniom na przełamywanie barier językowych, otwarcie się na inne kultury i narodowości oraz poznanie regionu krajów partnerskich.

Szkoły partnerskie:

Max-Planck Gymnasium – Delmenhorst / Niemcy

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo – Penalva do Castelo / Portugalia

Liceul de Arte”Sigismund Toduta” – Deva / Rumunia

Ozolnieku Vidusskola – Ozolnieki / Łotwa

Liceo Statale “Enrico Medi” – Senigallia / Włochy

SP 31 im. K.Pułaskiego – Rzeszów / Polska

Back to top