– Nasza flaga

Uczestniczymy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 2021 Nasza Flaga PL – „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Organizatorami tego konkursu jest Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Celem konkursu jest promowanie obchodzenia świąt narodowych, budowanie poczucia wspólnoty narodowej, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną, której tematem jest „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć flaga państwowa lub biało-czerwony motyw.
Naszą szkołę reprezentują uczniowie z klasy 7a – Patrycja P., która namalowała obraz na płótnie pt. „Piłsudski na kasztance” oraz Jakub G. – rysunek wykonany pastelami pt. „Moja mała Ojczyzna”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 kwietnia 2021r.

Back to top