– Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim

Organizatorem XIII Kwietniowych Spotkań Z Juliuszem Słowackim jest I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla. Celem tego konkursu jest popularyzacja twórczości literackiej Juliusza Słowackiego i wiedzy o poecie, uświadomienie uczniom potrzeby rozwoju własnych zainteresowań, promowanie młodzieży uzdolnionej poetycko, muzycznie i plastycznie.
Uczniowie uczestniczący w tych „spotkaniach” mają do wyboru następujące obszary: recytatorski, wiedzy o życiu i twórczości J. Słowackiego, poezji śpiewanej oraz plastyczny.
Naszą szkołę reprezentują uczniowie z klasy 7A: Aleksandra K. i Liliana M. – konkurs recytatorski, Patrycja P. i Zofia W. – plastyczny (wykonanie komiksu inspirowanego twórczością J. Słowackiego).
Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny.

Back to top