– Konkurs recytatorski

9 listopada odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: ,,Kocham Cię Polsko” dla uczniów klas I- III. Uczniowie prezentowali wiersze patriotyczne, ukazujące piękno naszej Ojczyzny, opisujące polskie symbole narodowe, nawiązujące do Odzyskania Niepodległości. Jury oceniało zgodność doboru utworu z tematyką konkursu, stopień pamięciowego opanowania tekstu, dykcję i ogólne wrażenia artystyczne. Poniżej znajdują się wyniki konkursu.

Back to top