– Konkurs Pięknego Czytania

16 maja 2024 roku odbył się Szkolny konkurs pięknego czytania przeznaczony dla uczniów klas I-III. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, doskonalenie umiejętności pięknego czytania oraz rozumienia tekstu. 

Konkurs polegał na przeczytaniu fragmentu tekstu przygotowanego przez organizatorów. Jury oceniało płynność czytania, bezbłędność, wyrazistość, intonację oraz rozumienie tekstu.
Wyniki konkursu:
Mistrzem Pięknego Czytania w klasie I został:
Milan P., kl.1a
Mistrzem Pięknego Czytania w klasie II został: Kordian W., kl. 2a
Mistrzem Pięknego Czytania w klasie III został: Mikołaj K., kl. 3b
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy!

Back to top