Projekt NBP - Pieniądze rządzą światem - ale my nimi

ZNAK NBP projekt realizowany

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów klas drugich oddziałów gimnazjalnych uczących się w Szkole Podstawowej nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie.

W ramach projektu odbędzie się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy, gdzie m.in. uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach w Centrum Pieniądza NBP  im. Sławomira S. Skrzypka. Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w  warsztatach edukacyjnych: „Porównywanie ofert bankowych” oraz  "Finanse osobiste ", które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie.

Na zajęciach uczniowie dowiedzą się, dlaczego warto założyć własny rachunek bankowy i jakimi kryteriami należy się kierować przy jego wyborze. Ustalą, czy bardziej opłacalne jest trzymanie pieniędzy na koncie osobistym, czy też na lokacie. Poznają warunki jakie należy spełnić aby otrzymać kredyt oraz nauczą się jak obliczyć odsetki od kredytu. Ponadto dowiedzą się jak racjonalnie planować swój budżet osobisty.

Finałem projektu będzie Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, który pozwoli uczniom zweryfikować wiedzę zdobytą podczas wycieczki i warsztatów. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają koordynatorki: Marta Przeszłowska i  Anna Gargała.

pieniadze

Kalendarz szkolny 2019/2020

Kalendarz 2019 2020 1

plan lekcji

dobry start

Copyright © 2014. All Rights Reserved.