Stypendia

Za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniowie mogą uzyskać następujące stypendia:

W roku szkolnym 2019/2020 nie zostały zabezpieczone środki na stypendia przyznawane na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty. Obecnie wszyscy szczególnie uzdolnieni uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą ubiegać się o stypendia realizowane w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Aktualizacja: 03.06.2020r.

Kalendarz szkolny 2019/2020

Kalendarz 2019 2020 1

plan lekcji

dobry start

Copyright © 2014. All Rights Reserved.