Obiady

Karta zgłoszenia na obiady

Jadłospis

Opłata za obiady za miesiąc październik 2018 wynosi 80,50 zł.

 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  • Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr  42 1020 4391 0000 6102 0144 6970 (tytule nazwisko, imię, klasa, obiady za miesiąc……….)
  • Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
  • Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki. Kwotę odpisu można uzyskać pod nr 17 7482636 na koniec miesiąca.
  • Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje od drugiego dnia, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie pod numerem telefonu 17 748 26 43 lub osobiście u intendenta szkoły do godziny 10.00.

UWAGA!

Jeżeli rodzic chce zrezygnować z obiadów na nastepny miesiąc powinien zgłosić ten fakt do 20. dnia bieżącego miesiąca.

 

 

dobry start

Copyright © 2014. All Rights Reserved.