Obiady

Płatność za obiady w lutym 2020r. wynosi 70 zł.  

W razie pytań proszę o kontakt z intendentem 17 748 26 43. 

Uwaga!  

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który dokonywane są wpłaty za obiady.

Aktualny numer konta do wpłat to 53 1020 4391 0000 6702 0187 6770Wpłaty należy realizować od 1-10 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Karta zgłoszenia na obiady  - nowy wzór

Jadłospis

galeria obiadów

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  • Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr  53 1020 4391 0000 6702 0187 6770 (tytule nazwisko, imię, klasa, obiady za miesiąc……….)
  • Osoby niepłacące w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
  • Zwrot środków za zgłoszone odpisy zostaje dokonany ostatniego dnia  danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy. Obowiązek zgłaszania odpisów leży po stronie rodziców/opiekunów.
  • Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje od drugiego dnia, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie pod numerem telefonu 17 748 26 43 lub osobiście u intendenta szkoły do godziny 14.00.

 

UWAGA!

Jeżeli rodzic chce zrezygnować z obiadów na nastepny miesiąc powinien zgłosić ten fakt do 20. dnia bieżącego miesiąca.

 

 

Kalendarz szkolny 2019/2020

Kalendarz 2019 2020 1

dobry start

Copyright © 2014. All Rights Reserved.