– Świetlica

Regulamin świetlicy

Procedura przyjmowania dziecka do świetlicy

Procedura w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy

Wniosek o przyjęcie do świetlicy

Back to top