– Dla rodzica

Regulamin świetlicy

Procedura przyjmowania dziecka do świetlicy

Procedura w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy

Wniosek o przyjęcie do świetlicy

Harmonogram konsultacji dla rodziców prowadzonych przez nauczycieli online.

Lp.Nazwisko i imięTermin Baran Małgorzata Pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 Brzostowska-Pieszczek AnetaPierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00 Darowska MagdalenaPierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 Grabowska AgnieszkaPierwszy wtorek miesiąca w godz. 18:30 – 19:30 Janusz Dorota Pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 Krechel – Kocój AgataPierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:30 – 18:30 Łukasiewicz Marta Pierwsza środa miesiąca  w godz. 18:00 – 19:00 Malinowska …

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

TydzieńTematyka15.11. do 19.11. 2021r.Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.07.02. do 10.02. 2022r.  Zebrania ogólnoklasowe. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.25.04. do 29.04. 2022r.Zebrania ogólnoklasowe z rodzicami. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.23.05. do 20.05. 2022r.  Zebrania ogólnoklasowe (konsultacje). Informacja o przewidywanych ocenach rocznych – jak uzyskać wyższą niż …

Płatność za obiady w listopadzie wynosi: klasa 3a – 59,50 zł; klasy 1b i 2a – 56 zł, pozostałe klasy 70 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca. W razie pytań proszę o kontakt z intendentem 17 748 26 43.

Prosimy o terminowe wpłaty. 

Jadłospis
Karta zgłoszenia na obiady

Harmonogram wydawania posiłków

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr 53 1020 4391 0000 6702 0187 6770 (tytule nazwisko, imię, klasa, obiady za miesiąc……….)
  2. Osoby niepłacące w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
  3. Zwrot środków za zgłoszone odpisy zostaje dokonany ostatniego dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy. Obowiązek zgłaszania odpisów leży po stronie rodziców/opiekunów.
  4. Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje tego samego dnia po zgłoszeniu tego faktu do godziny 8:00 telefonicznie pod numerem telefonu 17 748 26 43 lub na adres e-mail: intendent@sp31.rzeszow.pl.

UWAGA!

Jeżeli rodzic chce zrezygnować z obiadów na następny miesiąc powinien zgłosić ten fakt do 20. dnia bieżącego miesiąca.

Back to top