– Anna Krawiec

Konkursy zaplanowane w ramach Spotkań, jak zawsze, cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego, a ze względu na panujące warunki miały formę online.Młodzież miała możliwość uczestniczenia w czterech kategoriach konkursowych. W dniu 26. 04. 2021 r. zostały ogłoszone wyniki.Z wielką przyjemnością informujemy, że nasze uczennice z klasy 7a zostały nagrodzone.Konkurs recytatorski:Wyróżnienie:

Aleksandra …

Uczniowie klasy 2a w ramach edukacji technicznej projektowali wnętrza domów. Na lekcjach dowiedzieli się kto buduje domy, jak nazywają się osoby, które zajmują się tworzeniem domów, kto projektuje wnętrza i ogrody. Następnie przystąpili do pracy, która wymagała od nich kreatywności i wykorzystania ciekawych technik plastycznych. Wszystkie propozycje cieszyły się dużym uznaniem, więc postanowiliśmy je przedstawić w formie prezentacji. Zapraszamy do obejrzenia.

Read more Projektanci wnętrz

Płatność za obiady w listopadzie wynosi: klasa 3a – 59,50 zł; klasy 1b i 2a – 56 zł, pozostałe klasy 70 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca. W razie pytań proszę o kontakt z intendentem 17 748 26 43.

Prosimy o terminowe wpłaty. 

Jadłospis
Karta zgłoszenia na obiady

Harmonogram wydawania posiłków

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr 53 1020 4391 0000 6702 0187 6770 (tytule nazwisko, imię, klasa, obiady za miesiąc……….)
  2. Osoby niepłacące w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
  3. Zwrot środków za zgłoszone odpisy zostaje dokonany ostatniego dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy. Obowiązek zgłaszania odpisów leży po stronie rodziców/opiekunów.
  4. Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje tego samego dnia po zgłoszeniu tego faktu do godziny 8:00 telefonicznie pod numerem telefonu 17 748 26 43 lub na adres e-mail: intendent@sp31.rzeszow.pl.

UWAGA!

Jeżeli rodzic chce zrezygnować z obiadów na następny miesiąc powinien zgłosić ten fakt do 20. dnia bieżącego miesiąca.

Back to top