– Biegi młodzieżowe

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w biegach młodzieżowych organizowanych w dniu 1 października 2022r. w okolicach ul. 3 Maja  oraz Rzeszowskiego Rynku.  
Zgłoszenia chętnych uczniów przyjmuje nauczyciel w-f p. Ryszard Baran. Wymagane są następujące dokumenty:
–  pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach
– wypełniona karteczka startowa.
 Gotowe druki otrzyma każdy chętny uczeń. Zbiórka uczestników biegu o godz.9.00 w okolicach pomnika L. Lisa- Kuli (Plac Farny). Przewidywany jest samodzielny dojazd i powrót uczniów  z zawodów pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.      
         W dniu zawodów wszyscy uczniowie powinni mieć ze sobą uzupełnione karteczki startowe . Obowiązkowo każdy uczestnik startuje z karteczką startową.     
We wszystkich kategoriach pierwsza 6-tka otrzymuje upominki, statuetki i dyplomy.   
Udział w zawodach jest bezpłatny.    
Program Biegów Młodzieżowych: 

 • 9:25 UR. 2016 I MŁODSI DZIEWCZĘTA DYSTANS OKOŁO 200 M 
 • 9:30 UR. 2016 I MŁODSI CHŁOPCY DYSTANS OKOŁO 200 M 
 • 9:35 UR. 2015-2014 DZIEWCZĘTA DYSTANS OKOŁO 400 M 
 • 9:45 UR. 2015-20014 CHŁOPCY DYSTANS OKOŁO. 400 M 
 • 9:50 UR. 2013-2012DZIEWCZĘTA DYSTANS OKOŁO 400 M 
 • 10:00 UR. 2013-2012 CHŁOPCY DYSTANS OKOŁO 400 M 
 • 10:10 UR. 2011-2010 DZIEWCZĘTA DYSTANS OKOŁO 600 M 
 • 10:20 UR. 2011-2010 CHŁOPCY DYSTANS OKOŁO 600 M 
 • 10:25 UR. 2009- 2008 DZIEWCZĘTA DYSTANS OKOŁO 600 M 
 • 10:35 UR. 2009- 2008 CHŁOPCY DYSTANS OKOŁO 600 M 
 • 10:45 UR. 2007-2004 DZIEWCZĘTA DYSTANS OKOŁO 600 M 
 • 10:50 UR. 2007-2004 CHŁOPCY DYSTANS OKOŁO 600 M 

Dekoracja biegów młodzieżowych od 10:30 

Zapraszamy również do dopingu na trasie 10. Maratonu Rzeszowskiego, który odbędzie się 2 października w godzinach 9:30-15:00. 

Back to top