– Międzyszkolny konkurs „ My unbelievable story”

Wyniki Międzyszkolnego konkursu literackiego z języka angielskiego pt. „ My unbelievable story”
Uczniowie z klasy 7a uczestniczyli w międzyszkolnym konkursie literackim z języka angielskiego zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 w Rzeszowie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie jednego opowiadania w języku angielskim (do 200 słów) na temat „My unbelievable story”. Konkurs miał charakter dwuetapowy. Pierwszą selekcję prac przeprowadzili nauczyciele języka angielskiego szkoły biorącej udział w konkursie. Drugi etap przeprowadzili nauczyciele z SP nr 8.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W sumie nadesłano 53 prace. Uczennica z naszej szkoły Ida W. zajęła III miejsce. Natomiast uczennice: Jagoda J., Patrycja P., Dominika W. otrzymały dyplomy uczestnictwa.
Serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy do przeczytania prac naszych uczennic.

Praca Dominiki

Praca Idy

Praca Jagody

Praca Patrycji

Back to top